Referat af ordinær laugssamling 2014

Referat for Hjemmeværnets Skyttelaugs ordinære laugsamling 25. oktober 2014.

Formanden indleder med velkomst.

Pkt. 1 – Valg af dirigent og referent.

Medlem 191 modtager forsamlingens valg til begge poster.

Dirigent indleder ligeledes med velkomst og konstaterer at samlingen er indkaldt efter vedtægter og generelle retnings linjer.

Der er fremmødt 13 medlemmer inkl. bestyrelsen.

Pkt. 2 – formandens beretning:

Ove Tofte - medlem 128 - er død

I forbindelse med at vi netop har udsendt kontingent for næste år, har vi modtaget den triste meddelelse om at vort mangeårige æresmedlem og tidligere revisor, Ove Tofte, er afgået ved døden tidligere i år.

Tofte var igennem en lang årrække revisor for HJVSL, hvor han med sikker hånd gennemgik regnskabet for derefter at opstille det på sin trofaste skrivemaskine og fremlægge det på laugssamlingerne.

Referat af ordinær laugssamling 2013

Referat af ordinær laugssamling, 27. okt. 2013

Til stede var bestyrelsen, dog minus de to suppleanter ( alt i alt 10 personer)

1. Valg af dirigent

Til dirigent blev valgt (191)

Pistol sælges - se Salg

Referat af ordinær laugssamling 2012

Referat af ordinær laugssamling, 28. okt. 2012

8 stemmeberettigede medlemmer var mødt op.

1. Valg af dirigent

(191) blev valgt og konstaterede herefter, at laugssamlingen var varslet i henhold til vedtægterne.

2. Formandens beretning

Næstformanden (341) aflagde en kort status på vegne af formanden, der stadig er sygemeldt efter en alvorlig blodprop.

3. Aflæggelse af regnskab

Næstformanden gennemgik regnskabet på vegne af kassereren, der måtte melde afbrud grundet alvorlig sygdom i familien.

Referat af ordinær laugssamling 2011

Referat af ordinær laugssamling, 30. okt. 2011

8 stemmeberettigede medlemmer var mødt op.

1. Valg af dirigent

S (187) blev valgt og konstaterede herefter, at laugssamlingen var varslet i henhold til vedtægterne.

2. Formandens beretning

Formanden, (317), aflagde en kort status på antallet af medlemmer og fordelingen af disse. Vi er p.t. 73 medlemmer.

En legende er draget videre...

Peter "Trotyl" Christensen - medlem nummer 1 - er draget videre på sin næste rejse. Peter døde søndag den 19. juni, omigivet af sin familie, efter et langt, spændende men også slidsomt liv.
Peter var medstifter af Hjemmeværnets Skyttelaug, Nordsjælland og kasserer indtil jeg overtog posten i 2007. Uden ham, havde der ikke været noget skyttelaug...

At kalde Peter Trotyl en legende, er ikke en overdrivelse. Jeg mødte først Peter da jeg kom ind i HJVSL, men kendte allerede mange af historierne om ham. Og alle omkring mig, inklusiv Peter, kunne bekræfte disse.

Referat af ordinær laugssamling 2010

Referat af ordinær laugssamling, 3. okt. 2010

6 stemmeberettigede medlemmer var mødt op.

1. Valg af dirigent

Næstformanden (341) blev valgt og konstaterede herefter, at laugssamlingen var varslet i henhold til vedtægterne.

2. Formandens beretning

Formanden (317) måtte desværre melde afbud.
Næstformanden (341) fremlagde derfor beretningen.
24 medlemmer var dukket op til våbenkontrollen. Det betyder at 25 er i restance.

Referat af ordinær laugssamling 2009

Referat af ordinær laugssamling, 31. okt. 2009

13 stemmeberettigede medlemmer var mødt op.

1. Valg af dirigent

Kassereren (184) blev valgt og konstaterede herefter, at laugssamlingen var varslet i henhold til vedtægterne.

2. Formandens beretning

Formanden (317) kunne kort berette at bestyrelsen har brugt det forgangene år på at rette op på papirgangen i foreningen. Formanden takkede, i den forbindelse, kassereren for det store arbejde han havde lagt for dagen.

Sider

Subscribe to Hjemmeværnets Skyttelaug Nordsjælland RSS