Referat af Laugssamling 2021 – 17. oktober 2021

Start 13.00

1. Valg af dirigent

Dirigent blev valgt enstemmigt – (341)

Der var ingen indvendinger med indkaldelse til Laugssamlingen.

Referent (377), meldte sig frivilligt)

2. Formandens beretning

Formanden (378) redegjorde for arbejdet gennem de sidste par måneder siden valgt.

Han er kommet godt ind i tingene. Der er lidt problemer med mailen, der skal overføres til ny bestyrelse. Men det bliver snart klaret.

Der er medlemstilstrømning… ikke så mange afgange… det er dejligt.

Indkaldelse til laugssamling, 2021

Som allerede fremsendt på mail, er der indkaldt til ordinær laugssamling

Søndag den 17. oktober 2021
kl. 13.00 (lige efter skydning / våbenkontrol)

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassererens aflæggelse af revideret regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag/ændringer m.v.

6. Valg til bestyrelse samt suppleanter og revisor

På valg:
(184) Kasserer
(297) Bestyrelsesmedlem

(222) Suppleant
(215) Suppleant

Referat af Laugsamling 2020 – 22. August 2021 (var udsat grundet Corona)

11 deltagere

Konstitueret Formand (215) byder velkommen. Takker den afgående formand og giver stafetten videre til dirigenten.

1. Valg af dirigent

Valget faldt på (191) som dirigent, som derefter overtog mødet og konstaterede at forsamlingen var lovlig, hvorefter vi fortsætter laugsamlingen.
(377) blev valgt som referant.

2. Formandens beretning

Skydning på Hanebjerg den 30. august - AFLYST !

Vi har desværre fået mandefald af baneansvarlige....

Nyt under salg

Skydning den 26. juni - AFLYST

Vi har desværre set os nødsaget til at aflyse skydningen da vi dels ikke kan bruge skiveanlægget, som normalt, og der er stor mandefald på baneledere.

Næste skydning (samt laugssamling) er den 22. august.

God sommer.

Pbv.
184

Indkaldelse til laugssamling

Da det igen er muligt at samle alle medlemmer, indkalder bestyrelsen hermed til ordinær laugssamling.

Søndag den 22. august 2021
kl. 13.00
(lige efter skydning)

Bemærk: Dette er laugsamlingen for 2020, som vi desværre måtte udsætte grundet Covid-19

Laugssamlingen afholdes i vore lokaler, Borupgård skydebane
Rønnebær Allé, 3000 Helsingør

Dagsorden:

Formanden (341) træder ud af bestyrelsen

Vores formand har desværre måtte meddele den øvrige bestyrelse at han, grundet sygdom i familien, ikke længere har overskud til at sidde i formandsstolen/bestyrelsen.

Den øvrige bestyrelse var bekendt med situationen. Og selvom det er med stor ærgrelse, har vi alle naturligvis fuld respekt for beslutningen.

Der skal lyde et kæmpe TAK til formanden (341), for indsatsen med at bringe vores forening ind i en ny tid.

Vi åbner for skydning den 9. maj :-)

Fra torsdag den 6. maj kan alle med coronapas igen skyde, indendørs

Der er dog et forsamlingsforbud på 25 personer. Både udøvere, trænere, dommere mv. tæller med i det samlede antal.

Så kommer der flere end 25, kan du blive bedt om at vente udenfor....

Der er krav om coronapas for voksne udøvere fra 18 år og derover, som højest må være 72 timer gammel.
Og som reglerne er nu, er det ledernes ansvar at tjekke for gyldigt coronapas.

Alle indendørs idrætsaktiviteter er fortsat lukket - Skydning på Borupgaard er aflyst

De omfattende restriktioner gælder desværre også for os...

Restriktionerne gælder foreløbigt til og med 5. april 2021. (Men der er endnu ikke kommet nye retningslinjer)

Bemærk det højst er tilladt at samles 5 personer i det offentlige rum!

PBV
184

Sider

Subscribe to Hjemmeværnets Skyttelaug Nordsjælland RSS