Skydningen genoptages fra og med 13. september

Det medlem der udviste symptomer på covid-19 er testet negativ, og skydningen genoptages som ventet søndag 13. september.

Medlemmer der udviser symptomer bør naturligvis blive hjemme, og medlemmer der op til to uger efter en skydedag udviser symptomer bør følge det gode eksempel og informere bestyrelsen med det samme.

Skydningen d. 29. august er aflyst

Et medlem der deltog i skydningen 16. august udviser symptomer på covid-19, og kan ikke blive testet før efter den planlagte skydning. Vi er derfor desværre nødt til at aflyste skydningen og afvente resultatet af medlemmets test.

De medlemmer der har deltaget i sidste skydning bør være opmærksomme på symptomer, og kontakte læge eller coronahotline hvis der opstår symptomer eller der er spørgsmål.

Henry "solskin" - medlem 119 - er død

Vi har desværre fået den triste besked at Henry "solskin" - medlem nr. 119, døde i foråret.

Henry blev 81 og var medlem af HJVSL siden 1979.

Ære være hans minde

PBV. 184

Borupgård genåbner 16. august

Fra søndag d. 16. august genoptager vi skydningerne på Borupgaard.

Der vil blive opretholdt korrekt social afstand på mindst en meter, og der vil være håndsprit til rådighed. Dørhåndtag vil blive sprittet af før og efter skydningen, og bordene vil ligeledes blive vasket ned før og efter skydning. Ud over dette vil vi selvfølgelig følge de anvisninger der måtte komme hen ad vejen.

Det vil være muligt at låne foreningsvåben efter behov, men brug af disse vil kræve at der bæres handsker. Vi har nitrilhandsker i størrelserne S, M og L.

Hanebjerg genåbner 25. Maj

Vi genåbner for skydninger på Hanebjerg efter Skytteunionens vejledning mandag d. 25. Maj. Vi håber at se jer på banen, men husk at der ikke nødvendigvis er baner nok til at man kan skyde umiddelbart efter ankomst. Borupgård er fortsat lukket indtil der kommer nyt fra myndigheder og forbund.

Skydning aflyst indtil videre

Som følge af anbefalinger fra myndighederne og skytteunionen er al skydning indtil videre aflyst.

Når der er en situation i forhold til Coronavirus der tillader at aktiviteterne genoptages vil der tilgå information om dette.

Erik K. - medlem 116 - er død

I dag fik vi den triste besked at Erik (sømanden) - medlem nr. 116, døde fredag.

Erik blev 77 og var medlem af HJVSL siden 1978.

jeg mødte Erik første gang i 1986, da jeg som ny i HJV stillede op på depotet. Dengang lå det på Bournonvillesvej, i Fredensborg.

Her styrede Erik (og Poul) depotet med hård, fast og retfærdig hånd. Siden da, skulle det blive til mange besøg på depotet....

Men selv på trods af meget skrantende helbred, så kæmpede Erik sig vej til skydebanen. 7 gange blev det til, i 2019. Sidste gang i november.

Ære være dit minde.

Referat af Laugssamling 2019

16 medlemmer var fremmødt

Kl 13.00 - Formanden (341) byder velkommen.
Laugssamlingen er lovligt indkaldt.

1.Valg af dirigent
Formanden (341) blev valgt
Uden for dagsorden - Valg af referent (377)

Referat af Laugssamling 2018

10 medlemmer var fremmødt

Vi startede kl .13.01

1. Valg af dirregent - 184 blev valgt.
(Uden for dagsorden) Valg af referent (377)

2. Formandens beretning
Skydninger på Hanebjerg er gået godt. Vi har holdt medlemstallet og fået godt med nye. Vi har ikke haft den store afgang.
Der blevet sat lidt gode ting igang. Foreningen udvikler sig.

3. Kassererens aflæggelse af revideret regnskab.
Der står en god sum på vores balance.

Vi er overgået til mobilepay, og det er blevet langt nemmere.

Hanebjerg igen på programmet

Så er vi efter mange års pause tilbage med skydninger på Hanebjerg. Morten (416) har taget initiativet, og vil stå for skydningerne, der er sat på programmet. Datoerne kan også læses på siden Skydninger, men de er som følger:

Uge 28 - Mandag 9. juli
Uge 32 - Mandag 6. august
Uge 35 - Mandag 27 august
Uge 37 - Mandag 10. september

Der skydes 17:00-20:00, men kom tidligt, da der lukkes tidligt ved lavt fremmøde.

Sider

Subscribe to Hjemmeværnets Skyttelaug Nordsjælland RSS