Referat af ordinær laugssamling 2011

Referat af ordinær laugssamling, 30. okt. 2011

8 stemmeberettigede medlemmer var mødt op.

1. Valg af dirigent

S (187) blev valgt og konstaterede herefter, at laugssamlingen var varslet i henhold til vedtægterne.

2. Formandens beretning

Formanden, (317), aflagde en kort status på antallet af medlemmer og fordelingen af disse. Vi er p.t. 73 medlemmer.

En legende er draget videre...

Peter "Trotyl" Christensen - medlem nummer 1 - er draget videre på sin næste rejse. Peter døde søndag den 19. juni, omigivet af sin familie, efter et langt, spændende men også slidsomt liv.
Peter var medstifter af Hjemmeværnets Skyttelaug, Nordsjælland og kasserer indtil jeg overtog posten i 2007. Uden ham, havde der ikke været noget skyttelaug...

At kalde Peter Trotyl en legende, er ikke en overdrivelse. Jeg mødte først Peter da jeg kom ind i HJVSL, men kendte allerede mange af historierne om ham. Og alle omkring mig, inklusiv Peter, kunne bekræfte disse.

Referat af ordinær laugssamling 2010

Referat af ordinær laugssamling, 3. okt. 2010

6 stemmeberettigede medlemmer var mødt op.

1. Valg af dirigent

Næstformanden (341) blev valgt og konstaterede herefter, at laugssamlingen var varslet i henhold til vedtægterne.

2. Formandens beretning

Formanden (317) måtte desværre melde afbud.
Næstformanden (341) fremlagde derfor beretningen.
24 medlemmer var dukket op til våbenkontrollen. Det betyder at 25 er i restance.

Referat af ordinær laugssamling 2009

Referat af ordinær laugssamling, 31. okt. 2009

13 stemmeberettigede medlemmer var mødt op.

1. Valg af dirigent

Kassereren (184) blev valgt og konstaterede herefter, at laugssamlingen var varslet i henhold til vedtægterne.

2. Formandens beretning

Formanden (317) kunne kort berette at bestyrelsen har brugt det forgangene år på at rette op på papirgangen i foreningen. Formanden takkede, i den forbindelse, kassereren for det store arbejde han havde lagt for dagen.

Sider

Subscribe to Hjemmeværnets Skyttelaug Nordsjælland RSS