Velkommen til Hjemmeværnets Skyttelaug Nordsjælland

Hjemmeværnets Skyttelaug Nordsjælland er en skytteforening under Dansk Skytte Union, DGI Skydning og Dansk Sportsskytte Forbund.

I foreningen skydes der primært med grovpistol og grovrevolver, og medlemmerne er fortrinsvis nuværende og tidligere medlemmer af Hjemmeværnet, der ønsker at opbygge og vedligeholde deres praktiske skydekundskaber.

Det er foreningens mål at skabe de rette rammer for medlemmernes fortsatte dygtiggørelse, samt at udvide deres skydningsmæssige horisont gennem afholdelse af skydninger indenfor den store variation af skydeprogammer der findes under Dansk Skytte Union, DGI og DSF.

Optagelse i foreningen kræver skriftlig anbefaling fra to af foreningens medlemmer samt bestyrelsens godkendelse af medlemsskabet.

Ved interesse for eller spørgsmål til foreningen, skriv da venligst til "bestyrelsen snabela hjvsl.net".

Borupgård genåbner 16. august

Fra søndag d. 16. august genoptager vi skydningerne på Borupgaard.

Der vil blive opretholdt korrekt social afstand på mindst en meter, og der vil være håndsprit til rådighed. Dørhåndtag vil blive sprittet af før og efter skydningen, og bordene vil ligeledes blive vasket ned før og efter skydning. Ud over dette vil vi selvfølgelig følge de anvisninger der måtte komme hen ad vejen.

Det vil være muligt at låne foreningsvåben efter behov, men brug af disse vil kræve at der bæres handsker. Vi har nitrilhandsker i størrelserne S, M og L.

Hanebjerg genåbner 25. Maj

Vi genåbner for skydninger på Hanebjerg efter Skytteunionens vejledning mandag d. 25. Maj. Vi håber at se jer på banen, men husk at der ikke nødvendigvis er baner nok til at man kan skyde umiddelbart efter ankomst. Borupgård er fortsat lukket indtil der kommer nyt fra myndigheder og forbund.

Skydning aflyst indtil videre

Som følge af anbefalinger fra myndighederne og skytteunionen er al skydning indtil videre aflyst.

Når der er en situation i forhold til Coronavirus der tillader at aktiviteterne genoptages vil der tilgå information om dette.

Erik K. - medlem 116 - er død

I dag fik vi den triste besked at Erik (sømanden) - medlem nr. 116, døde fredag.

Erik blev 77 og var medlem af HJVSL siden 1978.

jeg mødte Erik første gang i 1986, da jeg som ny i HJV stillede op på depotet. Dengang lå det på Bournonvillesvej, i Fredensborg.

Her styrede Erik (og Poul) depotet med hård, fast og retfærdig hånd. Siden da, skulle det blive til mange besøg på depotet....

Men selv på trods af meget skrantende helbred, så kæmpede Erik sig vej til skydebanen. 7 gange blev det til, i 2019. Sidste gang i november.

Ære være dit minde.

Referat af Laugssamling 2019

16 medlemmer var fremmødt

Kl 13.00 - Formanden (341) byder velkommen.
Laugssamlingen er lovligt indkaldt.

1.Valg af dirigent
Formanden (341) blev valgt
Uden for dagsorden - Valg af referent (377)

Referat af Laugssamling 2018

10 medlemmer var fremmødt

Vi startede kl .13.01

1. Valg af dirregent - 184 blev valgt.
(Uden for dagsorden) Valg af referent (377)

2. Formandens beretning
Skydninger på Hanebjerg er gået godt. Vi har holdt medlemstallet og fået godt med nye. Vi har ikke haft den store afgang.
Der blevet sat lidt gode ting igang. Foreningen udvikler sig.

3. Kassererens aflæggelse af revideret regnskab.
Der står en god sum på vores balance.

Vi er overgået til mobilepay, og det er blevet langt nemmere.

Hanebjerg igen på programmet

Så er vi efter mange års pause tilbage med skydninger på Hanebjerg. Morten (416) har taget initiativet, og vil stå for skydningerne, der er sat på programmet. Datoerne kan også læses på siden Skydninger, men de er som følger:

Uge 28 - Mandag 9. juli
Uge 32 - Mandag 6. august
Uge 35 - Mandag 27 august
Uge 37 - Mandag 10. september

Der skydes 17:00-20:00, men kom tidligt, da der lukkes tidligt ved lavt fremmøde.

Så har HJVSL fået MobilePay :-)

Det er nu muligt at købe ammunition, betale kontingent mm. via MobilePay

Vores nummer er 40323

Mvh
Bestyrelsen

Nye regler - pr. 1. april 2018

I forbindelse med vedtagelse af en ny bandepakke er der også kommet nye regler for skytteforeninger.

Reglerne gælder nye medlemmer (efter 5 prøveskydninger), samt eksisterende medlemmer fra 15 år og opefter - der IKKE har våbenpåtegning (SKV2) eller transporttilladelse (SKV3) gennem HJVSL.

Disse skal nu ansøge en ny SKV6 eller en SKV3, for at kunne anvende skytteforeningens våben.

Sider

Subscribe to Hjemmeværnets Skyttelaug Nordsjælland RSS