Velkommen til Hjemmeværnets Skyttelaug Nordsjælland

Hjemmeværnets Skyttelaug Nordsjælland er en skytteforening under Dansk Skytte Union, DGI Skydning og Dansk Sportsskytte Forbund.

I foreningen skydes der primært med grovpistol og grovrevolver, og medlemmerne er fortrinsvis nuværende og tidligere medlemmer af Hjemmeværnet, der ønsker at opbygge og vedligeholde deres praktiske skydekundskaber.

Det er foreningens mål at skabe de rette rammer for medlemmernes fortsatte dygtiggørelse, samt at udvide deres skydningsmæssige horisont gennem afholdelse af skydninger indenfor den store variation af skydeprogammer der findes under Dansk Skytte Union, DGI og DSF.

Optagelse i foreningen kræver skriftlig anbefaling fra to af foreningens medlemmer samt bestyrelsens godkendelse af medlemsskabet.

Ved interesse for eller spørgsmål til foreningen, skriv da venligst til "bestyrelsen snabela hjvsl.net".

Vi åbner for skydning den 9. maj :-)

Fra torsdag den 6. maj kan alle med coronapas igen skyde, indendørs

Der er dog et forsamlingsforbud på 25 personer. Både udøvere, trænere, dommere mv. tæller med i det samlede antal.

Så kommer der flere end 25, kan du blive bedt om at vente udenfor....

Der er krav om coronapas for voksne udøvere fra 18 år og derover, som højest må være 72 timer gammel.
Og som reglerne er nu, er det ledernes ansvar at tjekke for gyldigt coronapas.

Alle indendørs idrætsaktiviteter er fortsat lukket - Skydning på Borupgaard er aflyst

De omfattende restriktioner gælder desværre også for os...

Restriktionerne gælder foreløbigt til og med 5. april 2021. (Men der er endnu ikke kommet nye retningslinjer)

Bemærk det højst er tilladt at samles 5 personer i det offentlige rum!

PBV
184

Vi åbner for skydning den 15. november, men det kræver bestilling af en Banetid !

Vi har nu fundet et on-line system, som kan hjælpe os til at gennemføre skydninger på skolen med max. 10 personer, inddelt i hold.

Vi har forsøgt at gøre det enkelt at bruge, men der er nogle ting man skal huske:

Vi lukker for skydning, indtil vi har afklaret, hvordan vi kan gennemføre samtidigt med at vi overholde myndighedernes krav

Som I ved, er forsamlingsforbuddet sænket til 10 personer til og med 22. november 2020.
Derudover er der krav om at bære mundbind eller visir, frem til og med 2. januar 2021.

Skal vi kunne gennemføre skydninger på skolen med max. 10 personer, så vil det kræve inddeling i hold. Men da vi pt. ikke råder over værktøjerne til at sikre dette, aflyser vi skydningerne til og med 22. november 2020.

Såfremt der ikke er over 10 deltagere, så kan skydningen på Hanebjerg gennemføres mandag 9. November.

Laugssamling udsat

Da det ikke er muligt for alle laugets medlemmer at være til stede på en gang uden at overtræde de gældende regler for antal tilstedeværende er laugssamlingen udsat. Når det igen bliver muligt at være mere end 50 personer forsamlet på en gang vil der blive fastlagt en ny dato.

Skydningen genoptages fra og med 13. september

Det medlem der udviste symptomer på covid-19 er testet negativ, og skydningen genoptages som ventet søndag 13. september.

Medlemmer der udviser symptomer bør naturligvis blive hjemme, og medlemmer der op til to uger efter en skydedag udviser symptomer bør følge det gode eksempel og informere bestyrelsen med det samme.

Skydningen d. 29. august er aflyst

Et medlem der deltog i skydningen 16. august udviser symptomer på covid-19, og kan ikke blive testet før efter den planlagte skydning. Vi er derfor desværre nødt til at aflyste skydningen og afvente resultatet af medlemmets test.

De medlemmer der har deltaget i sidste skydning bør være opmærksomme på symptomer, og kontakte læge eller coronahotline hvis der opstår symptomer eller der er spørgsmål.

Henry "solskin" - medlem 119 - er død

Vi har desværre fået den triste besked at Henry "solskin" - medlem nr. 119, døde i foråret.

Henry blev 81 og var medlem af HJVSL siden 1979.

Ære være hans minde

PBV. 184

Borupgård genåbner 16. august

Fra søndag d. 16. august genoptager vi skydningerne på Borupgaard.

Der vil blive opretholdt korrekt social afstand på mindst en meter, og der vil være håndsprit til rådighed. Dørhåndtag vil blive sprittet af før og efter skydningen, og bordene vil ligeledes blive vasket ned før og efter skydning. Ud over dette vil vi selvfølgelig følge de anvisninger der måtte komme hen ad vejen.

Det vil være muligt at låne foreningsvåben efter behov, men brug af disse vil kræve at der bæres handsker. Vi har nitrilhandsker i størrelserne S, M og L.

Sider

Subscribe to Hjemmeværnets Skyttelaug Nordsjælland RSS