Velkommen til Hjemmeværnets Skyttelaug Nordsjælland

Hjemmeværnets Skyttelaug Nordsjælland er en skytteforening under Dansk Skytte Union, DGI Skydning og Dansk Sportsskytte Forbund.

I foreningen skydes der primært med grovpistol og grovrevolver, og medlemmerne er fortrinsvis nuværende og tidligere medlemmer af Hjemmeværnet, der ønsker at opbygge og vedligeholde deres praktiske skydekundskaber.

Det er foreningens mål at skabe de rette rammer for medlemmernes fortsatte dygtiggørelse, samt at udvide deres skydningsmæssige horisont gennem afholdelse af skydninger indenfor den store variation af skydeprogammer der findes under Dansk Skytte Union, DGI og DSF.

Optagelse i foreningen kræver skriftlig anbefaling fra to af foreningens medlemmer samt bestyrelsens godkendelse af medlemsskabet.

Ved interesse for eller spørgsmål til foreningen, skriv da venligst til "bestyrelsen snabela hjvsl.net".

Laugssamling udsat

Da det ikke er muligt for alle laugets medlemmer at være til stede på en gang uden at overtræde de gældende regler for antal tilstedeværende er laugssamlingen udsat. Når det igen bliver muligt at være mere end 50 personer forsamlet på en gang vil der blive fastlagt en ny dato.

Skydningen genoptages fra og med 13. september

Det medlem der udviste symptomer på covid-19 er testet negativ, og skydningen genoptages som ventet søndag 13. september.

Medlemmer der udviser symptomer bør naturligvis blive hjemme, og medlemmer der op til to uger efter en skydedag udviser symptomer bør følge det gode eksempel og informere bestyrelsen med det samme.

Skydningen d. 29. august er aflyst

Et medlem der deltog i skydningen 16. august udviser symptomer på covid-19, og kan ikke blive testet før efter den planlagte skydning. Vi er derfor desværre nødt til at aflyste skydningen og afvente resultatet af medlemmets test.

De medlemmer der har deltaget i sidste skydning bør være opmærksomme på symptomer, og kontakte læge eller coronahotline hvis der opstår symptomer eller der er spørgsmål.

Henry "solskin" - medlem 119 - er død

Vi har desværre fået den triste besked at Henry "solskin" - medlem nr. 119, døde i foråret.

Henry blev 81 og var medlem af HJVSL siden 1979.

Ære være hans minde

PBV. 184

Borupgård genåbner 16. august

Fra søndag d. 16. august genoptager vi skydningerne på Borupgaard.

Der vil blive opretholdt korrekt social afstand på mindst en meter, og der vil være håndsprit til rådighed. Dørhåndtag vil blive sprittet af før og efter skydningen, og bordene vil ligeledes blive vasket ned før og efter skydning. Ud over dette vil vi selvfølgelig følge de anvisninger der måtte komme hen ad vejen.

Det vil være muligt at låne foreningsvåben efter behov, men brug af disse vil kræve at der bæres handsker. Vi har nitrilhandsker i størrelserne S, M og L.

Hanebjerg genåbner 25. Maj

Vi genåbner for skydninger på Hanebjerg efter Skytteunionens vejledning mandag d. 25. Maj. Vi håber at se jer på banen, men husk at der ikke nødvendigvis er baner nok til at man kan skyde umiddelbart efter ankomst. Borupgård er fortsat lukket indtil der kommer nyt fra myndigheder og forbund.

Skydning aflyst indtil videre

Som følge af anbefalinger fra myndighederne og skytteunionen er al skydning indtil videre aflyst.

Når der er en situation i forhold til Coronavirus der tillader at aktiviteterne genoptages vil der tilgå information om dette.

Erik K. - medlem 116 - er død

I dag fik vi den triste besked at Erik (sømanden) - medlem nr. 116, døde fredag.

Erik blev 77 og var medlem af HJVSL siden 1978.

jeg mødte Erik første gang i 1986, da jeg som ny i HJV stillede op på depotet. Dengang lå det på Bournonvillesvej, i Fredensborg.

Her styrede Erik (og Poul) depotet med hård, fast og retfærdig hånd. Siden da, skulle det blive til mange besøg på depotet....

Men selv på trods af meget skrantende helbred, så kæmpede Erik sig vej til skydebanen. 7 gange blev det til, i 2019. Sidste gang i november.

Ære være dit minde.

Referat af Laugssamling 2019

16 medlemmer var fremmødt

Kl 13.00 - Formanden (341) byder velkommen.
Laugssamlingen er lovligt indkaldt.

1.Valg af dirigent
Formanden (341) blev valgt
Uden for dagsorden - Valg af referent (377)

Sider

Subscribe to Hjemmeværnets Skyttelaug Nordsjælland RSS