Velkommen til Hjemmeværnets Skyttelaug Nordsjælland

Hjemmeværnets Skyttelaug Nordsjælland er en skytteforening under Dansk Skytte Union, DGI Skydning og Dansk Sportsskytte Forbund.

I foreningen skydes der primært med grovpistol og grovrevolver, og medlemmerne er fortrinsvis nuværende og tidligere medlemmer af Hjemmeværnet, der ønsker at opbygge og vedligeholde deres praktiske skydekundskaber.

Det er foreningens mål at skabe de rette rammer for medlemmernes fortsatte dygtiggørelse, samt at udvide deres skydningsmæssige horisont gennem afholdelse af skydninger indenfor den store variation af skydeprogammer der findes under Dansk Skytte Union, DGI og DSF.

Optagelse i foreningen kræver skriftlig anbefaling fra to af foreningens medlemmer samt bestyrelsens godkendelse af medlemsskabet.

Ved interesse for eller spørgsmål til foreningen, skriv da venligst til "bestyrelsen snabela hjvsl.net".