Ny næstformand og nyt bestyrelsesmedlem

På bestyrelsesmøde afholdt d. 3/8-2022, har bestyrelsen konstitueret sig således at bestyrelsesmedlem (191) indtræder som foreningens næstformand.
Derudover er suppleanten (426) indtrådt som bestyrelsesmedlem, frem til næste ordinære laugssamling.

Stor tak til begge to.

Bestyrelsen er derfor igen fuldtallig, og arbejder til laugssamlingen den 8. oktober 2022.

Pbv.
Formanden, 378