Referat af Laugssamling 2019

16 medlemmer var fremmødt

Kl 13.00 - Formanden (341) byder velkommen.
Laugssamlingen er lovligt indkaldt.

1.Valg af dirigent
Formanden (341) blev valgt
Uden for dagsorden - Valg af referent (377)

Referat af Laugssamling 2018

10 medlemmer var fremmødt

Vi startede kl .13.01

1. Valg af dirregent - 184 blev valgt.
(Uden for dagsorden) Valg af referent (377)

2. Formandens beretning
Skydninger på Hanebjerg er gået godt. Vi har holdt medlemstallet og fået godt med nye. Vi har ikke haft den store afgang.
Der blevet sat lidt gode ting igang. Foreningen udvikler sig.

3. Kassererens aflæggelse af revideret regnskab.
Der står en god sum på vores balance.

Vi er overgået til mobilepay, og det er blevet langt nemmere.

Hanebjerg igen på programmet

Så er vi efter mange års pause tilbage med skydninger på Hanebjerg. Morten (416) har taget initiativet, og vil stå for skydningerne, der er sat på programmet. Datoerne kan også læses på siden Skydninger, men de er som følger:

Uge 28 - Mandag 9. juli
Uge 32 - Mandag 6. august
Uge 35 - Mandag 27 august
Uge 37 - Mandag 10. september

Der skydes 17:00-20:00, men kom tidligt, da der lukkes tidligt ved lavt fremmøde.

Så har HJVSL fået MobilePay :-)

Det er nu muligt at købe ammunition, betale kontingent mm. via MobilePay

Vores nummer er 40323

Mvh
Bestyrelsen

Nye regler - pr. 1. april 2018

I forbindelse med vedtagelse af en ny bandepakke er der også kommet nye regler for skytteforeninger.

Reglerne gælder nye medlemmer (efter 5 prøveskydninger), samt eksisterende medlemmer fra 15 år og opefter - der IKKE har våbenpåtegning (SKV2) eller transporttilladelse (SKV3) gennem HJVSL.

Disse skal nu ansøge en ny SKV6 eller en SKV3, for at kunne anvende skytteforeningens våben.

Arne O. -medlem 340 - er død

Vi har netop modtaget den triste meddelelse om, at vores tidligere bestyrelsesmedlem Arne O., er afgået ved døden.
Arne blev 75

Jeg lærte Arne at kende i 2002, hvor han var supportkonsulent ved Coop. Sidenhen ansatte jeg Arne som fast supporter. Dengang boede han på Fyn og tog, trofast, toget hver dag.

Efter jeg forlod Coop mødte jeg igen Arne, da han var supportvikar ved Nordisk Film IT. Her var han også flyttet til Sjælland og meldt ind i FHV. Arne kom ind i Skyttelauget 2006 og var i bestyrelsen fra 2010-2016

Referat af laugsamling 9. oktober 2016

1. Valg af dirigent.
(386) modtog valg, konkluderede at forsamlingen er lovligt indkaldt, og derefter styrede laugsamlingen med hård hånd.

10 medlemmer var mødt op til laugssamlingen.

2. Formandens beretning.
Formanden orienterede om årets gang, fortalte om klubbens nyanskaffelser, 357, 44 og endnu en 357. Vi har således stadig et godt og varieret udvalg.
Der blev klappet af beretningen.
Ingen bemærkninger.

"Bøffen" - æresmedlem 105 - er død

Som mange af jer sikkert har læst, døde "Bøffen" - Ove Verner Hansen - lørdag den 20. februar. Ove blev 83 år.

Hvad mange ikke ved, var at Ove var et højt skattet medlem af HJVSL i mange år. Og da han ikke længere orkede at komme på banen, forærede han sin revolver til Skyttelauget. Den havde vi meget glæde af, indtil den desværre led en krank skæbne på grund af dårlig ammuinition....

Selv mødte jeg kun Ove nogle få gange og fik ved den ene lejlighed overrakt hans revolver, med tak for mange gode oplevelser.

Æret være hans minde.

Pbv. 184

Pjecer om, hvordan våben skal transporteres og opbevares

Læs her reglerne - i følge loven - om hvordan våben skal transporteres og opbevares

Sådan transporteres våben og ammunition
https://www.dgi.dk/media/3163/74085_transportplusafplusvaaben-netbrug.pdf

Sådan opbevares våben og ammunition
https://www.dgi.dk/media/3161/nyplusvaabenopbevaring.pdf

Referat af laugsamling 31. oktober 2015

Referat for Hjemmeværnets Skyttelaugs ordinære laugsamling 31. oktober 2015.

Formanden indleder med velkomst.

Pkt. 1 – Valg af dirigent og referent
Formanden (341) modtog forsamlingens valg til dirigent.
Kassereren (184) blev valgt som referent.

Dirigent indleder med velkomst og konstaterer at samlingen er indkaldt efter vedtægter og generelle retnings linjer.
Der var fremmødt i alt 7 medlemmer inkl. 4 fra bestyrelsen/revisor.

Sider

Subscribe to Hjemmeværnets Skyttelaug Nordsjælland RSS