Referat af ordinær laugssamling 2009

Referat af ordinær laugssamling, 31. okt. 2009

13 stemmeberettigede medlemmer var mødt op.

1. Valg af dirigent

Kassereren (184) blev valgt og konstaterede herefter, at laugssamlingen var varslet i henhold til vedtægterne.

2. Formandens beretning

Formanden (317) kunne kort berette at bestyrelsen har brugt det forgangene år på at rette op på papirgangen i foreningen. Formanden takkede, i den forbindelse, kassereren for det store arbejde han havde lagt for dagen.

Sider

Subscribe to Hjemmeværnets Skyttelaug Nordsjælland RSS