Indkaldelse til Laugssamling 2023

Som udsendt på mail, indkaldes hermed til ordinær laugssamling for 2023

Søndag den 8. oktober 2023
kl. 13.00 (lige efter skydning / våbenkontrol)

Laugssamlingen afholdes i vore lokaler, Borupgård skydebane
Rønnebær Allé, 3000 Helsingør

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens aflæggelse af revideret regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag/ændringer m.v.
6. Valg til bestyrelse samt suppleanter og revisor

På valg:
(184) Bestyrelsesmedlem/kasserer
(297) Bestyrelsesmedlem

(222) Suppleant
(427) Suppleant

(351) Bilagskontrollant
(415) Bilagskontrollant

7. Eventuelt

Bemærk jf. vedtægternes §6:
Ethvert laugsmedlem, som ikke er i restance, har stemmeret.
Laugssamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange laugsmedlemmer der er fremmødt.
Forslag fra laugsmedlemmerne, eller sager, der af laugsmedlemmerne ønskes behandlet på laugssamlingen, skal forelægges bestyrelsen skriftligt senest 14 dage inden den pågældende laugssamling.

Vel mødt.

PBV.
(184)