Laugssamling udsat

Da det ikke er muligt for alle laugets medlemmer at være til stede på en gang uden at overtræde de gældende regler for antal tilstedeværende er laugssamlingen udsat. Når det igen bliver muligt at være mere end 50 personer forsamlet på en gang vil der blive fastlagt en ny dato.

Våbeninspektionen er af samme årsag ikke længere fastsat til en specifik dato, men vil blive afviklet løbende frem til årets udgang. Vi opfordrer til at de medlemmer der har våben møder frem ved en af de fire skydninger i Oktober eller November. Medlemmer der på grund af pandemien ikke kan eller bør møde frem til våbeninspektion på banen bedes kontakte formanden.