Formanden (341) træder ud af bestyrelsen

Vores formand har desværre måtte meddele den øvrige bestyrelse at han, grundet sygdom i familien, ikke længere har overskud til at sidde i formandsstolen/bestyrelsen.

Den øvrige bestyrelse var bekendt med situationen. Og selvom det er med stor ærgrelse, har vi alle naturligvis fuld respekt for beslutningen.

Der skal lyde et kæmpe TAK til formanden (341), for indsatsen med at bringe vores forening ind i en ny tid.

341 kom ind i bestyrelsen 2008, blev næstformand i 2010 og overtog formandsstolen i 2012 efter vores daværende formand (317) blev ramt af en blodprop.
Derefter blev han genvalgt i 2014, 2016 og 2018.

Jf. vores vedtægter indtræder næstformanden (215) som formand, og suppleant 191 indtræder i bestyrelsen - frem til næste laugssamling.
Den tilbageværende bestyrelse skal nu afklare, hvordan vi rent praktisk fortsætter frem til laugssamlingen.

Pbv.
184