Referat af ordinær laugssamling 2012

Referat af ordinær laugssamling, 28. okt. 2012

8 stemmeberettigede medlemmer var mødt op.

1. Valg af dirigent

(191) blev valgt og konstaterede herefter, at laugssamlingen var varslet i henhold til vedtægterne.

2. Formandens beretning

Næstformanden (341) aflagde en kort status på vegne af formanden, der stadig er sygemeldt efter en alvorlig blodprop.

3. Aflæggelse af regnskab

Næstformanden gennemgik regnskabet på vegne af kassereren, der måtte melde afbrud grundet alvorlig sygdom i familien.

Regnskabet blev herefter godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent

Kontingentet er uændret, 300,- kr. pr. år.

Kontingentperioden er 1. januar til 31. december.

5. Indkomne forslag

Der var ingen forslag.

6. Valg af bestyrelse, revisor

Følgende var på valg:

Formand (317)
Bestyrelsesmedlem (340)

Suppleant (342)
Suppleant (222)

Revisor (215)

Formanden havde, grundet sin blodprop, allerede meddelt han ikke ønskede at genopstille.
Kun næstformanden (341) stillede op, og blev valgt til ny formand.

Bestyrelsesmedlem 340 modtog genvalg.

Valget af ny formand betød så, at der kom til at mangle et bestyrelsesmedlem. Her stillede vores revisor (215) op, og blev valgt.

Suppleanterne modtog genvalg og skyttelauget er p.t. uden revisor.

7. Eventuelt

Skydningerne på Hanebjerg blev debatteret. Formanden (341) udtrykte, at såfremt nogen har lyst til at tage opgaven og stå for skydningerne, så støtter skyttelauget absolut op omkring dette. Skyttelauget betaler gerne for baneleje mm.

Bestyrelsen takker den tidligere formand (317) for sin indsats. Vi håber han kommer sig fuldt ovenpå den alvorlige blodpop og vi snart ser ham på banen igen.