Pjecer om, hvordan våben skal transporteres og opbevares

Læs her reglerne - i følge loven - om hvordan våben skal transporteres og opbevares

Sådan transporteres våben og ammunition
https://www.dgi.dk/media/3163/74085_transportplusafplusvaaben-netbrug.pdf

Sådan opbevares våben og ammunition
https://www.dgi.dk/media/3161/nyplusvaabenopbevaring.pdf